Профил на купувача - ДГ Синчец
Меню Затваряне

Профил на купувача

2020
  1. Предварителни обявления:
  2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

  1. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

  1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: