ДГ Синчец гр. Бургас - ДГ Синчец
Меню Затваряне

ДГ Синчец гр. Бургас

Химн на детска градина Синчец

В ДГ „Синчец” работят 4 градински групи и 1 смесена група във филиал кв. Горно Езерово, в които се обучават и възпитават 150 деца. В ДГ ”Синчец” работи професионално – квалифициран педагогически и медицински екип, от които 10 учители / 2 старши учители, 8 учители, 1 медицинска сестра, музикален ръководител. Детското заведение разполага с логопед и психолог.
В детското заведение работят разнообразни школи по интереси:
• Школа „Арт ателие”
• Школа „ Танци”
• Школа „ Мацаница”
• Школа „Вълшебните думи“
• „Вокална група“
Заниманията в тях се провеждат от специалисти в допълнително за децата време. Школите се посещават по желание на родителите.

НАШАТА МИСИЯ

Превръщане на детската градина в място за оптимално развитие на личността, нейната автономност, заложбите и способностите на детето в процеса на обучение и възпитание.
Да осигури възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите способности и да придобие навици и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще помогнат на ранната му социализация.

НАШАТА ВИЗИЯ

Детската градина да се превърне в място, където детето ще се чувства защитено, разбрано и подкрепяно. Предпочитаната среда за 3-7 годишните деца където се гарантира тяхното умствено, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
Детското заведение за бъде център на родители- търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, съгласие, обединени от общата идея децата ни да бъдат щастливи, средище за хора които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната уникалност и удовлетворяват основните им потребности, като организират съдържателен възпитателно-образователен процес.

Последно от нашата галерия

picon2

Великден наближава!

Великден наближава! Тематични дни свързани с подготовката и честването на един от най-значимите християнски празници ще проведем във всички детски градини под мотото „Над зелената…