Анкета за родители на деца, записани в детска градина

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в страната сe обръщаме към Вас с молба за отговор на въпросите…