Национални програми - ДГ Синчец
Меню Затваряне

Национални програми

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“– СПЕЧЕЛЕНА ПРЕЗ 2020Г. И 2023 Г.-2 ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРА